Små förändringar i språk och tankesätt gör stor skillnad över tid. Johan Åminne, coach och expert på självledarskap, uppmanar oss att släppa negativa tankar, stärka den inre dialogen och bli regissören i vårt eget liv. – Det enda vi i slutändan kan påverka är våra egna tankar och handlingar.


Vi har en tendens att tillrättavisa barn och unga med negationer: spring inte, skrik inte, hoppa inte. Men det är kontraproduktivt.

– Säger man ”spring inte” är det första man tänker på att springa. ”Tappa inte glaset” ökar risken för att någon faktiskt tappar glaset. Säg i stället ”gå lugnt” eller ”håll stadigt i glaset”.

Såväl pedagoger som andra kan ha nytta av att tänka lite mera som en coach – också när det gäller den stundvis rätt så skoningslösa inre dialog vi för med oss själva. 

– Vi tenderar att vara för tuffa. Vi piskar oss själva och kräver för mycket. 

Sedan barnsben har vi lärt oss att vara duktiga. Och duktighet likställer vi med perfektion, medan vi i stället borde se oss som tillräckligt bra. 

– Det här var ”good enough” är feedbacken vi oftare borde ge oss själva, säger Åminne. 

Självledarskap genom visualisering och fokus på målet

Som coach har Johan Åminne arbetat med allt från företagsledare till toppidrottare. Oavsett var man är och vart man vill börjar all förändring med en målsättning. 

– Allting sker två gånger: först i fantasin och sedan i verkligheten. 

När vi får idén om att bygga ett hus visualiserar vi nästan automatiskt slutmålet. Kanske ser vi en bild av hur vi slår oss ned på terrassen och tänder grillen när allting är klart. Att hålla fast vid den bilden, trots att vägen dit kan vara tuff, hjälper oss att bibehålla fokus och inte vilseledas av alla hotbilder vi möter. 

– Jag brukar säga att det finns mot-ivation och hot-ivation. Genom motivation rör vi oss alltid mot vårt mål. 

Var regissören i ditt eget liv

Vill man förhålla sig objektivt till sig själv och sina målsättningar ger Johan Åminne rådet att betrakta sig själv som en regissör.

– Det gäller att regissera sitt eget liv, inte att skådespela det. 

Som regissör kan man ta ett steg tillbaka, hålla fast vid riktningen och inte handlöst låta sig föras av livets ström. Varje dag producerar vår hjärna upptill 100 000 tankar, åtskilliga av dem är nyttiga – men många är distraherande, ältande och negativa.

– Släpp dem, säger Johan Åminne. 

– Släpp dem – eftersom en tanke leder till en känsla, och en känsla leder till handling. 

Det är viktigt att klippa av flödet innan vi gör något vi senare kanske ångrar. 

– Man kan till exempel visualisera att man sätter de negativa tankarna på ett tåg. Själv står man befriad kvar på perrongen när tåget med den tankelasten rullar iväg.

Genom att lägga energi på det man har kontroll över och släppa det man inte kan styra, skapar man ett mer balanserat liv och minskar stressen. Det är gammal stoisk visdom – evigt aktuell.

– Det enda vi i slutändan kan påverka är våra egna tankar och handlingar. Allt annat är utom vår kontroll.

Ett jämnt livshjul rullar bättre

Med jämna mellanrum lönar det sig att kartlägga sitt liv, för att få en överblick över vart man nått och vad som fortsättningsvis kräver arbete. 

Ett verktyg som Johan Åminne rekommenderar för detta är livshjulet – ett paj-diagram uppdelat i åtta sektorer: Karriär, fysiskt välbefinnande, den närmaste relationen, andra relationer, personlig utveckling, fysisk omgivning, vila och avkoppling samt ekonomi. 

– Det gäller att fundera på hur stor varje pajbit är för tillfället, säger Johan Åminne. 

Inte heller här är målsättningen att maximera alla delar av sitt liv för att kunna ge sig själv enbart toppbetyg. Men någon form av balans är att föredra.

– Märker man att en eller några av bitarna är mycket mindre än de andra kan det vara lönt att åtgärda det. När livshjulet är jämnt rullar det bättre, säger Åminne. 

En enkel kvällsreflektion

Precis som fysisk träning kräver tid och upprepning för att bygga styrka, krävs det att man aktivt övar för att uppnå mentala resultat.

Johan Åminne ger en enkel kvällsrutin som ett första steg på vägen mot att bli sitt eget livs regissör. Att vid dagens slut stanna upp och reflektera över två frågor: 

– Vad har jag gjort bra idag, och vad ser jag fram emot i morgon?

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.