Här tipsar forskaren Hannah Kaihovirta vid Helsingfors universitet om intressanta källor som småbarnspedagoger kan fördjupa sig i.

Inspirerande material

Barn slöjdar hållbart är en guide om lekfullt arbete med slöjd och hållbarhetsfrågor i centrum. Den utgår från lärprocesser som bottnar i barns och vuxnas gemensamma uforskande av temat.

Barnens planet är en berättelse om rättigheter, olikheter och respekt. Det inspirerande materialet som riktar sig till förskolans personal består av en barnbok, musik samt en handledning.

I den här tio minuter långa filmen talar universitetslektor Hannah Kaihovirta om helhetsskapande undervisning och formativ bedömning av lärande inom konst- och färdighetsämnen.

Planer och läroplaner

Grunderna för planen för småbarnspedagogik 2022

Grunderna för förskoleundervisningens läroplan

Rapporter och forskning

Den engelskspråkiga rapporten SUSTE – Sustainable stories in early childhood education and care ger inblickar i ett projekt som syftar till professionell utveckling av hållbarhetskompetenser genom multimodalt berättande.

Här följer tre finskspråkiga dokument om konst- och färdighetsfostran samt hållbarhetsfrågor inom småbarnspedagogiken. Alla har svenskspråkiga sammanfattningar:

Femåringarnas pedagogik och konst- och färdighetsämnenas ställning

Jordens framtid och barnets rättigheter

Konstfostran och utibldningens nationella visioner 2030