Jag skulle önska att alla föräldrar, läkare, pedagoger och all personal som arbetar med barn och unga skulle läsa och besitta boken för att med jämna mellanrum bläddra i den och göra sig påmind om motorikens grund för barns lärande. Författarna tar avstamp i barnets rätt till motorisk och sensomotorisk utveckling och vad utmaningarna kan vara om barn inte utvecklas som förväntat. 

Boken inleds med att kortfattat förklara hjärnans och nervsystemets utveckling med fokus på att klargöra varför motorik och sinnenas utveckling är grunden till inlärning. Författarna har valt att använda “lärandets pyramid” (”pyramid of learning” efter Taylor & Trott, 1991) för att tydliggöra utvecklingen vars grund utgörs av det centrala nervsystemet, reflexer och primära rörelser. Barnet utvecklas uppåt i pyramiden och blir successivt starkare och mer exakt i sin kroppsuppfattning, koordination, planeringsförmåga, sinnestolkning, perception, öga-hand-koordination och ögonmotorik.

Boken ger det lilla extra. Boken väver samman hur motorisk utveckling och sinnen påverkar den sociala, känslomässiga och kognitiva utvecklingen. Att röra på sig har en fundamental betydelse för hur vi utvecklas som människor, genom rörelse får vi ökade kunskaper om världen omkring oss, rätt utvecklade reflexer, sinnenas samspel och förståelse för vad vi själva förmår och hur vi reagerar i olika sammanhang. Författarna tydliggör varför svårigheter med balans eller med rörelser i nacken kan göra det svårt för ett barn att cykla eller måla, hur vissa ljud eller bestämda blickar kan få barn att stänga av eller blir arga. 

Kan medveten sensomotorisk träning och fysisk aktivitet lösa en del av de problem som vi står inför i dagens samhälle med larmrapporter om ångest, ofrivillig ensamhet, överdiagnostisering av adhd med mera? 

I boken ges exempel på ett flertal omfattande studier varvat med författarnas egna studier. Kontentan är att barn med inlärningssvårigheter ofta har sämre grovmotoriska färdigheter, utmaningar med sinnen och flera aktiva primitiva reflexer än jämnåriga neurotypiska barn. 

Boken avslutas med ett eget kapitel om stress, vad som orsakar stress, vad som händer i kroppen vid stress, stressreaktorer och sensorer med mera. Stress hindrar och försvårar inlärning och kan orsaka symptom som påminner oss om symptom vid olika diagnoser. Då är det av yttersta vikt att minska de stressorer personen har runt sig. Att känna sig trygg, omtyckt och lugn är grund för inlärning och hjälper till att öka produktionen av antistresshormonet oxytocin.  

Kan medveten sensomotorisk träning och fysisk aktivitet lösa en del av de problem som vi står inför i dagens samhälle med larmrapporter om ångest, ofrivillig ensamhet, överdiagnostisering av adhd med mera? 

Läs boken! Boken beskriver lättfattligt och tydligt varför motorik och sensomotorisk utveckling är viktigt. Författarna ger många förslag och idéer på övningar och lekar för att utveckla motoriska och sensomotoriska förmågor på bästa sätt.