Det är valtider på bondgården. En ny ledare behövs. Tidigare år har enbart bondgårdens djur ställt upp i valet, den här gången vill även ett nytt djur bli bondgårdens ledare, nämligen Peter Varg.

Redan på det första uppslaget får vi tillsammans med bondgårdens djur bekanta oss med djurkandidaternas valaffischer och sloganerna. Vi har Nisse Gris som vill jobba för att alla ska få mera lera, Hanna Höna vill att värpning skall vara valbart, medan Bröderna Mus med hjälp av ost vill föra alla samman. Vi har tre kandidater som på olika sätt vill göra livet på bondgården bättre. En fjärde kandidats valaffisch skall precis hängas upp och genast från följande sida får vi bekanta oss med Peter Varg, en fräsch nykomling, vars affisch pryds av röda hjärtan och en slogan som handlar om vänskap. Han vill vara vän med väljarna, alltså bondgårdens djur.

Katastrofala följder av valet

Vi känner till sagan Tre små grisar med den stygga vargen och varningsklockorna börjar genast ringa. Peter Varg är inte en kandidat att lita på. På bondgården, däremot, blir djuren som trollbundna av vargen som de tycker verkar snäll och framför allt är han snygg. Rolig är han också och social, någon tycker han är smart. Vargen har en utstrålning utan like, och kör en hård kampanj med hjälp av sin charm. Han vet minsann hur han får väljarna på sin sida. Hans mål är att bli vald och på det sättet komma närmare djuren. Han blir vald men med katastrofala följder då hönor, får och möss plötsligt börjar försvinna. 

Det visar sig att Peter Varg, trots sina vallöften, varken var snäll mot alla eller ens allas vän. 

Protester följer då djuren märker att de inte får någon hjälp av vare sig av sin ledare vargen, hans ministrar eller polisen. De stormar vargens palats mitt i middagen och får till sin fasa upptäcka och räkna ut de försvunna djurens öde. Det visar sig att Peter Varg, trots sina vallöften, varken var snäll mot alla eller ens allas vän. 

Det blir kalabalik och hämnd och tillsammans lyckas bondgårdens djur slänga ut både vargen och ministrarna. När det blir nyval, har bondgårdens kandidater fortsättningsvis samma sloganer som i det föregående valet, men poserar på valaffischerna något förändrade för att attrahera väljarna. Nu ställs djurgårdens djur på prov, då vi även den här gången har en kandidat utanför bondgården som vill bli dess nya ledare. Vad gäller den nya kandidaten går åsikterna isär. Hönorna springer för livet medan får(skallarna) inte lärt sig ett dyft utan tycker att Jerker Räv verkar intressant…

Prata om och reflektera kring boken

Boken Rösta på Vargen! är en bra och viktig bilderbok att läsa och prata kring tillsammans med barn framför allt inför, under men kan även med fördel läsas efter ett val. Med hjälp av berättelsen kan man tillsammans med barnet ta del av valkampanjens olika skeden och fundera på, ifrågasätta och diskutera händelseförloppet i boken. Här finns allt från valaffischer med sloganer, tv-debatter, intervjuer, möten med väljarna till själva valdagen med röstning, valsedlar, valbås och valurnor, till rösträkning, valseger och fest. Inga komplicerade ord används, allting finns i illustrationerna.

För att barn ska kunna bli handlingskraftiga och ansvarsfulla vuxna som både kan ifrågasätta och respektera sina medmänniskor och på så sätt kunna påverka i en demokrati, behöver de i ett tidigt skede få vara delaktiga, få information på sin nivå och bli hörda.

Genom att läsa boken och samtala om den kan man också stöda barnet och ge det verktyg inför framtiden. Barnets demokratiska rättigheter som bland annat innefattar rätten till att få tillgång till information eller barns rätt till delaktighet, hör till barnets grundläggande rättigheter. Delaktighet och information hänger ihop, utan information kan barnet inte vara delaktigt.

För att barn ska kunna bli handlingskraftiga och ansvarsfulla vuxna som både kan ifrågasätta och respektera sina medmänniskor och på så sätt kunna påverka i en demokrati, behöver de i ett tidigt skede få vara delaktiga, få information på sin nivå och bli hörda. Det är viktigt att barn känner till hur samhället fungerar, hur medierna fungerar och att de känner till sina rättigheter och på så vis är bättre förberedda och rustade när det gäller än vad bondgårdens djur verkar vara.

Förstärk läsupplevelsen med hjälp av en aktivitet

Efter att ha läst boken och samtalat kring det lästa, ger det alltid mervärde att även arbeta kreativt kring boken. Gällande Rösta på Vargen! kan det vara allt från en enkel rituppgift till att ordna ett val med både kandidater, röstning och rösträkning. En aktivitet som också är en övning i demokrati. Med de äldre eleverna kan man diskutera humorn i boken och allt det som kan läsas i bilderna. Man kan reflektera och diskutera varför val är viktiga, vilka samhällsfrågor eleverna upplever är viktiga i ett specifikt val, populism, uppror, hur olika kandidaters valkampanjer sett ut, vad som påverkar väljaren eller vilken betydelse kandidatens personlighet eller de sociala medierna har i dagens val. 

Jag vill varmt rekommendera Rösta på Vargen! som är en fantastisk bilderbok om demokrati och synliggör vilka katastrofala följder bristen på demokratifostran, men också mediefostran, kan medföra. Boken passar alla, både barn, unga och till och med oss vuxna! 

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.