Niondeklassare i Jakobstad övar socialt ansvar och samhällelig delaktighet när de umgås med äldre och hjälper till på daghem under en tillvalskurs.

Under det här skolåret har 14 flickor i nian vid Oxhamns skola valt tillvalskursen Räck mig din hand. Den innebär att eleverna en timme i veckan åker ut och hjälper till på daghem och äldreboenden i staden. I år har tillvalsämnet lockat enbart flickor, men tidigare år har också en del pojkar deltagit.

Eleverna ger personalen handräckning och umgås med dagisbarnen eller de äldre. Det kan handla om att samtala eller promenera med de äldre, läsa för dem, bygga pussel eller ge handmassage. På daghemmen brukar de leka med barnen och bland annat hjälpa till vid av- och påklädning.  

Den ansvariga läraren för kursen, Anna-Maria Snellman, säger att konceptet är inarbetat. Vårdenheterna i Jakobstad har goda erfarenheter av de hjälpande högstadieeleverna och tar gärna emot dem. 

– Samhället behöver ju unga som vill hjälpa till.

Snellman har ordnat platserna åt eleverna, och innan de åkt ut har de gått igenom en hel del teoretiska och praktiska frågor, såsom bland annat tystnadsplikt, hygien och minnessjukdomar.

Att de kan vara samtalspartners för några ensamma äldre – det är så viktigt!

Anna-Maria Snellman

– Eleverna förstår idén med tystnadsplikten väldigt bra och lär sig verkligen för livet. Att de kan vara samtalspartners för några ensamma äldre – det är så viktigt! Inom vården ger man otroligt bra basvård, men har svårt att hinna sitta ner.

Gråhårig leende kvinna klädd i lila blus.
Enligt läraren Anna-Maria Snellman är elevernas hjälp- och umgängesinsatser mycket uppskattade på vårdenheterna i Jakobstad.
”Ger perspektiv”

Vi följer med Selma Slotte och Isabella Ray under deras eftermiddagstimme på äldreboendet Villa Jung en onsdag i december. Slotte och Ray slår sig ner intill varsin dam i vardagsrummet. Det krävs en del envishet för att få igång diskussionerna, men Slotte och Ray kämpar på. Snart serveras eftermiddagskaffe med dopp och fler äldre samlas kring borden. Samtalen kretsar kring barnbarn, julklappar och jultraditioner nu och förr. En del av kvinnorna berättar vad de har gjort tidigare i sina liv.

– De är så gulliga! Det tar en tid för dem att berätta, men de vill ju så gärna berätta sina historier, säger Slotte efteråt. 

Både Slotte och Ray tycker att fler skolor borde erbjuda sina elever det här tillvalsämnet.

– Det är intressant och ger perspektiv och man får träffa många olika personligheter, både barn och äldre. Jag har talat med kvinnor som jobbat med jordbruket på den egna gården, det gör ju nästan ingen idag – och kvinnor som slutat jobba när de gift sig, säger Slotte.

Eleverna får också se hur minnessjukdomar ibland kan ställa till det, något de inte direkt fått erfara förr.

– Det är lite ledsamt att se. Men vårdarna här är så gulliga och de äldre har sällskap av varandra, säger Isabella Ray.

– Förut trodde jag att personalen på dagis eller ett äldreboende bara sitter ner och talar med barnen eller de äldre hela dagen, men det är stor variation i uppgifterna.

– Förut trodde jag att personalen på dagis eller ett äldreboende bara sitter ner och talar med barnen eller de äldre hela dagen, men det är stor variation i uppgifterna, säger Slotte.

Båda har också gjort sin praoperiod på daghem och kunde tänka sig att jobba inom hälso- och sjukvården.

De här eleverna i årskurs nio har valt tillvalsämnet Räck mig din hand.
”Viktigt att viljan kommer inifrån”

Närvårdaren Anette Sandlin har i flera år fått ta emot högstadieelevers hjälpande händer, och hon tycker att tillvalskursen är helt fantastisk. 

– Man ser hur klienterna lyser upp när ungdomarna kommer. Bara att de sätter sig ner och talar med klienterna, sådant som vi inte alltid hinner med! Det ger dem lite guldkant i vardagen. Vi behöver mera umgänge över generationsgränserna, säger Sandlin.

Vore det en bra idé att göra den här typen av hjälpverksamhet som en obligatorisk del i läroplanen? Läraren Anna-Maria Snellman tycker inte det.

– Det värdefulla är just att eleverna själva har valt ämnet – att hjälpviljan kommer från dem själva. Däremot – vissa kommuner bygger ju enheter som dagvård och äldrevården bredvid varandra, varför inte också skolor! Det kan födas synergier och naturliga möten bara genom att man ser varandras vardag, säger Snellman.

Kommentarer

1
  1. Hej
    Fotot av alla dessa öppna flickansikten gjorde mig så glad och att läsa om deras intresse o vilja att ge äldre personer en liten tid då o då o en p e r s o n l ig kontakt, ge dem känslan att de ännu finns, att de är sedda! En viktig sak som flickorn säkert får lära sig är att veta att (när)minnet hos dem är kort ( så är det också hos mej allt oftare).

    Lycka till med projektet och om möjligt låt det växa så mycket så gott det går.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.