Socioemotionella färdigheter eller sociala och emotionella färdigheter uppmärksammas allt mer i olika sammanhang, inte minst i skolvärlden men också som framtidskompetenser på arbetsmarknaden. ”Ett brett lärandekoncept som innefattar såväl kognitivt som socialt och emotionell lärande (SEL) är på väg in i skolan”, skriver Terje Ogden i förordet till boken Socialt och emotionellt lärande – om att få elever att lyckas i skolan och livet.

Andreas Schleicher, direktör på OECD, lyfter i sin ledare i OECD-rapporten Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills fram de socioemotionella färdigheterna som hörnstenar för välmående och akademisk framgång och säger att vi behöver stärka de här kompetenserna, eftersom allt lärande är en social och relationell upplevelse, inte en transaktion av kunskap. 

Av rapporten framgår det att elever som känner att de tillhör gemenskapen i skolan och som har goda relationer till sina lärare har starkare emotionella och interaktiva färdigheter. Också en positiv lärmiljö stöder utvecklingen av elevernas emotionella färdigheter och motivations- och interaktionsfärdigheter. Skolorna och lärarna spelar därför en avgörande roll när det gäller att utveckla de här färdigheterna. Men de behöver mer stöd, kunskap och arbetsredskap för att de ska kunna arbeta systematiskt med dem i skolan.

Alla barn kan utveckla de socioemotionella färdigheterna och vi fortsätter utveckla dem ända in i vuxenlivet. Det här innebär att alla relationer och sammanhang har betydelse i och utanför skolan. Det konstaterar också Marjo Kyllönen, direktör för utvecklingstjänster vid Helsingfors stad, i podden Signature Leadership där hon lyfter fram vilka insikter OECD-rapporten gett Helsingfors stad. Hon talar bland annat om vikten av att investera i konst- och färdighetsämnen samt idrott för att nära kreativiteten och optimismen hos barn- och unga. Vi behöver se på helheten och de socioemotionella färdigheterna som en del av en holistisk människosyn.

Schleicher konstaterar också att utbildning i dag inte längre enbart handlar om akademiska eller kognitiva färdigheter, utan också om att ge eleverna verktyg att utveckla karaktärsstyrkor. Det handlar om nyfikenhet och öppet sinne, om medkänsla och öppet hjärta och om mod att agera. De här egenskaperna skyddar nämligen mot de största hoten i vår tid: okunskap, intolerans, hat och rädsla.

Vi talar alltså här om andra kompetenser än de akademiska, kompetenser som bidrar till social hållbarhet och välmående. Morgondagen behöver individer med positiv självbild, samarbetsförmåga, förmåga att  bygga goda relationer, känna in andra människor och förstå deras verkligheter. 

Trots snabbt tempo och höga krav behöver vi stanna upp och ge våra barn och unga möjligheter att samverka: se varandra, mötas i en dialog, diskutera och samarbeta. För det är i det mötet vi tränar socioemotionella färdigheter och hjälper våra barn att växa till sin fulla potential, så att de kan möta utmaningarna i världen idag och bli världsmedborgare som bidrar till en socialt hållbar framtid. Och det är allas ansvar, för de här färdigheterna går att träna i alla åldrar och ämnen, hemma och i hobbyverksamheten om vi vill. 

De artiklar som vi den här gången publicerar på Lärorikt handlar om socioemotionella färdigheter och hur viktigt det är att vi satsar på att utveckla dem.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.