– Det är tillsammans vi når de största framgångarna och inte på individnivå.
Det säger rektorn Anna-Lena Forsman som sett tillräckligt av ”jag-samhällets” baksida. Hon gjorde kursändring tillsammans med sin personal, och resultatet blev en splitterny värdegrund.

Vi lever i ett samhälle där fokus är på individen. Det märks tydligt när man läser de nationella riktlinjerna för vårt lands yrkesutbildning. Fokus ligger på individuella studiestigar och personliga utvecklingsplaner för kunnandet. 

Enligt Optimas rektor Anna-Lena Forsman är det en positiv sak för studerande. 

– När man beaktar tidigare kunnande kan till exempel studietiden förkortas, säger hon.

Men för den som ska anordna utbildning är ekvationen inte lika enkel.

–Undervisningen blir kanske inte lika kvalitativ om man har för stor betoning på individualism. Det ska vara måtta med allt.

Ovana vid att vara i stor grupp

Rektorn Anna-Lena Forsman har lång erfarenhet av att arbeta med ungdomar. Hon anser att alla som växer upp i det hon kallar ”Jag-samhället” också behöver tränas i att vara en del av en gemenskap. 

– Om man inte utsätts för gemenskap kan det leda till att man börjar dra sig undan och isoleras. Det kan också forma människor som aldrig blir nöjda. 

Bild av ung kvinna i arbetsoverall som sätter in en kabel i en mätare.
Yrkesutbildningen Optima som finns i Jakobstadsregionen är en viktig aktör inom näringslivet. Foto: Optima/bildbank

Anna-Lena Forsman ger några exempel på hur det kan ta sig i uttryck.

– Vi möter unga med starkt bekräftelsebehov som är aktiva på sociala medier där de lätt får bekräftelse när det uttrycker missnöje. Däremot är de ovana att vara i en stor grupp, där de inte kan räkna med att hela tiden bli sedda och bekräftade.

Hon betonar att det är just sådana situationer som studerande senare kommer att möta ute i arbetslivet.

– Det kan också handla om vårdnadshavare som inte accepterar demokratiska beslut utan kräver individuella åtgärder för sitt barn, säger Anna-Lena Forsman.

Bild av en kvinna med glasögon och brunt långt hår.
Rektorn Anna-Lena Forsman är glad över skolans nya värdegrund.
Foto: Optima/bildbank

Hon betonar samtidigt att all den här problematiken inte är enormt oroväckande just nu.

– Men det kändes ändå viktigt för oss att ta fram en påminnelse i form av en förtydligande värdegrund.

En ny värdegrund skapas

Tidigare arbetade personalen i Optima utifrån följande slogans: ”En meningsfull framtid” och ”Den naturliga mötesplatsen”.  Nu blev det aktuellt att gå ett steg vidare och fundera på skillnaden mellan slogan och värdegrund. 

– Vi funderade mycket på vårt uppdrag som yrkesutbildare och vad vi egentligen står för? 

I ett tidigt skede av processen valde man att ta in en utomstående kommunikationsbyrå som fick arbeta tillsammans med ledningen.

– I skolvärlden blir vi ibland lite väl skolaktiga i våra formuleringar. Därför ville vi involvera sådana som jobbar med företag och andra typer av organisationer, säger Anna-Lena Forsman.

Viktigt att företagen mår bra

Snart blev det dags att inkludera ett tjugotal förmän som har ansvar för bland andra lärare och övrig personal. Slutligen formulerade man tillsammans den nya värdegrunden, som utgår ifrån att en yrkesutbildning aldrig är en isolerad företeelse. 

– Vi är beroende av att också företagen växer. Om de växer mår regionerna bra och då har vi också inom yrkesutbildningen bättre förutsättningar för samarbete kring till exempel praktikplatser.

Den nya värdegrunden lyder därför: ”Vi växer tillsammans med våra studerande, med varandra, med företagen, med regionerna och med våra samarbetspartners”.

Nu återstod nästa viktiga steg. Hur skulle värdegrunden omsättas i praktiken? 

– Först fick personalen se en film och förmännen erhöll coachning vid två tillfällen av samma kommunikationsbyrå, säger Anna-Lena Forsman.

Det här följdes av ett kickoff-tillfälle för hela personalen kring arbetsgemenskap och välmående.

Tydliga spelregler för alla

Till värdegrunden har man även formulerat ett antal spelregler.

– De finns till för att stärka den egna arbetsgemenskapen, men målsättningen är att de också ska föras ut till arbetslivet som möter våra studerande, säger Anna-Lena Forsman.

Spelreglerna kan till exempel lyda: 

”Vi är ett lag.” 

”Vi ställer upp för varandra och jobbar mot gemensamma mål.”

”Vi är förebilder.”

Det är sannerligen inga lätta målsättningar och arbetet är inte klart bara för att vi har skrivit ner dem. Det här behöver vi jobba aktivt med i vardagen.

Anna-Lena Forsman

Under samtalets gång återkommer rektorn ständigt till begreppen hänsyn, respekt och tillsammans. 

Hur når vi det optimala samtalet när vi möts i problematiska vardagssituationer? Anna-Lena Forsman svarar själv på frågan hon ställer.

– Om vi lyckas vara goda förebilder och alltid behandla varandra med hänsyn och respekt, då kan vi hänvisa till ett bra samtal, även om slutresultatet kanske blir att en studerande i slutändan exempelvis avbryter sina studier.

Om Optima

  • Optima ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna, främst inom Jakobstadsregionen.
  • Skolan ansvar också för yrkesutbildning med krävande särskilt stöd i Svenskfinland.
  • Skolans nya värdegrund lyder: ”Vi växer tillsammans med våra studerande, med varandra, med företagen, med regionerna och med våra samarbetspartners”.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.