Folkhälsan erbjuder olika dialogdukar, bland annat en för skolpersonal. Dialogduken ger möjlighet att föra samtal om värderingarna i skolan.

Genom att arbeta med dialogduken får kolleger möjlighet att samtala kring värderingar och de ord som beskriver värdegrunden, och fundera över vilka konkreta handlingar i skolan som kan synliggöra värdegrunden i vardagen. Arbetet utgår från en duk med tydliga uppgifter och frågor. Vad betyder värdegrunden i det praktiska arbetet och hur syns den i vardagen på skolan ­– det är några frågor som kan diskuteras med utgångspunkt i dialogduken.

Grupper på cirka 4 till 6 personer samlas kring duken. Uppgifterna på duken är placerade så att alla i gruppen på ett naturligt sätt både får instruera och göra anteckningar. Anteckningarna från dialogduken kan sedan fungera som ett underlag för fortsatt arbete på skolan. 

Dialogduken kan beställas gratis på Folkhälsans webbplats.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.