Inom projektet Läsiver, som hade som mål att stärka läskulturen i Helsingfors, skapade staden läsfrämjande material. Det finns på stadens webbplats och är tillgängligt för alla.

Projektet Lukuinto – Läsiver var ett projekt inom Helsingfors stad, som finansierades genom specialunderstöd från undervisnings- och kulturministeriet. Målet var att stärka läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och nybörjarundervisningen. Projektet pågick mellan 2020 och 2022, och staden hade under den tiden fyra planerare som jobbade heltid med projektet. 

Inom ramen för det utarbetades material som finns tillgängligt för alla att ta del av. Med Lässtegmaterialet ville man öka förståelsen för böcker som fenomen och böckers potential: multilitteracitet, kreativitet, arbete tillsammans, olika lärmiljöer och pedagogisk dokumentation. I projektet skapades Läsiver-modellen, som också presenteras i materialet. Den hjälper att konretisera åtgärder för att bygga en läsande gemenskap.

På stadens webbplats finns också tilläggsmaterial, bland annat tips på böcker och litteraturuppgifter.

Har du tips på läsfrämjande material som du vill dela med dig av? Skriv i kommentarsfältet och tipsa andra!