”Bli inte sittande och vänta på det perfekta tillfället”. Det säger filosofen Frank Martela till unga som vill leva meningsfulla liv. Just nu undervisar han i konsten att leva och deltagarna strömmar till Aalto-universitetets nya online-kurs.

– Människan mår bättre och får ett lyckligare liv när hon gör gott för andra människor. Forskning visar att pengar inte bidrar till någon större lycka när grundbehoven väl är tillgodosedda. 

Det säger filosofen Frank Martela från Aalto-universitetet. Hans specialitet är att undersöka grunderna för lycka och meningsfullhet och han hjälper sina studenter att få ett gott liv.

– Men framförallt ett mera självvalt liv, säger han.

Frank Martela möter många Aalto-studerande som har behov av att få vägledning i hur man ska leva. Foto: Johannes Terhemaa.
”Engagera dig i något”

– Det är definitivt inte värt att sitta och vänta på att något magiskt ska hända. Framför allt handlar det om att ta tag i saker själv. Det är enbart genom att verkligen engagera sig i något, oavsett om det är under en kortare eller längre period, som man hittar sin egen väg. 

Det är Frank Martelas praktiska råd till unga människor som funderar över sin framtid.

– Man kan alltid ändra riktningen medan man går, men lösningen är sällan att man förblir sittande och ingenting gör. Genom att testa nya saker kan man gradvis upptäcka vad som verkligen är meningsfullt och det kan vägleda en vidare mot det rätta syftet.

Unga som har krafter kvar

Den här och mycket annan livsvisdom ingår i den nya online kurs Konsten att leva som Frank Martela undervisar i. Under de senaste sex månaderna har cirka 800 deltagare registrerat sig och några tiotals har avslutat den öppna onlinekursen. Deltagarna kan utföra kursen i sin egen takt och utifrån sina egna intressen, men Aalto-universitetet har en klar målsättning.

Vi vill att våra studenter ska vara på toppen av sin kraftnivå och inte vara utbrända när de utexamineras från oss, och så ska de ha förmågan att leda sig själva. 

– Vi vill att våra studenter ska vara på toppen av sin kraftnivå och inte vara utbrända när de utexamineras från oss, och så ska de ha förmågan att leda sig själva. 

Det säger Merita Petäjä som är projektledare för universitetets stora välbefinnande projekt Oasis of Radical Wellbeing där den nya kursen ingår.

– För oss är det är lika viktigt att vår akademiska personal mår bra och har resurser för forskning och möjligheter till kreativitet, säger hon.

Den nya kursen har fått god kundrespons och utgående från den har man redan gjort förbättringar.

– I den här typen av storskaliga, öppna och nätbaserade kurser är slutförandet inte det viktigaste, utan den personliga reflektionen under processens gång, säger Merita Petäjä.

Att kunna leva ett självvalt liv

Frank Martela undervisar i konsten att leva, men han är samtidigt en internationellt känd filosof. Han säger att filosofi är ett bra verktyg för att kunna reflektera över sina egna värderingar, mål och livsmål.

 – Med filosofin som grund kan man ifrågasätta och utmana det konventionella och bli mera medveten om sina val och leva ett mera meningsfullt liv.

Han beskriver kursen som ett verktyg för att hjälpa människor att reflektera över livets större frågor. Hurdant liv vill man själv leva? Vilka värderingar vill man stå för?

I kursen ingår också nya forskningsrön om vilka val i livet som leder till välbefinnande, lycka och meningsfullhet. 

– Syftet är helt enkelt att fördjupa deltagarnas förståelse av sig själva, livet och vad det innebär att vara människa, men också att stärka förmågan att leva ett autentiskt och gott liv enligt sina egna mått, säger Merita Petäjä.

Pandemin inte enda orsaken

Frank Martela är medveten om att vi just nu lever i en utmanande tid. Siffrorna som beskriver ungas välmående dalar.

– Men samtidigt finns det tydliga siffror som visar att unga mådde dåligt redan innan pandemin.

Filosofen nämner några stora utmaningar som möter dagens ungdomar och som direkt påverkar deras mående. Dit hör till exempel ökade prestationskrav, men även de oändliga valmöjligheterna som finns till förfogande för människor i vår del av världen.

– Men kursen handlar faktiskt inte enbart om individens välmående, utan lika mycket om hur man skapar ett klimat där människor tillsammans vill sträva efter att göra gott och bidra till en bättre värld.

Livet är också dåligt

Det finns gemensamma brister i tankesätten i många västerländska samhällen. De här ser Frank Martela som orsaker till att unga inte känner sig lyckliga.

Om man växer upp med en idé om att man kan få precis allt man önskar sig och har en överdriven tror på att man kan uppnå allt, kan det i stället leda till att man blir olycklig.  

– Om man växer upp med en idé om att man kan få precis allt man önskar sig och har en överdriven tro på att man kan uppnå allt, kan det i stället leda till att man blir olycklig.  

Han understryker att man inte enbart kan förvänta sig glädje och framgång i livet, utan att man behöver ha beredskap att hantera de svårigheter och prövningar som livet kan kasta i ens väg.

– Det är lätt att låta sig påverkas av kulturella normer och sträva efter mål som egentligen inte ger genuin lycka. Att reflektera över vilka mål som verkligen är meningsfulla för det personliga välbefinnandet kan vara en värdefull övning för alla människor.

Om kursen Konsten att leva

Kursen är en del av Aalto universitetets strategiprojekt Oasis of Radical Wellbeing. Det syftar till att synliggöra individuella och gemenskapsmässiga faktorer som påverkar välbefinnandet.

Alla kan dra nytta av det nätbaserade materialet som projektet producerat. Art of Living MOOC är en kurs som är öppen för alla som vill registrera sig och materialet kan man gå igenom i sin egen takt. Materialet är skyddat av en Creative Commons-licens.

Läs mera om innehållet i kursen Art of Living på Aaltos webbplats.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.