Pia Tallberg forskar i neuropsykologi vid Lunds universitet och intervjuas i podden av vetenskapsjournalisten Jenny Loftrup. I sin avhandling följde Pia Tallberg 137 barn med adhd-diagnos under tre års tid och hon såg både likheter och olikheter mellan pojkar och flickor som har adhd. Pia Tallberg säger att generellt sett är pojkar och flickor med adhd mer lika än olika, men att det finns vissa skillnader. Problematiken blir exempelvis funktionsnedsättande i senare ålder för flickor. För flickors del handlar det om hormoner, det blir svårare att hantera symptomen när flickor kommer i puberteten.

Klichébilden av en pojke med adhd är att han springer omkring i klassen och stör, men flickors adhd tar sig mer sällan sådana uttryck. Flickorna kanske istället sitter och plockar och pillar på sin plats, biter på naglarna eller går på toaletten ofta. Enligt Pia Tallberg berättade flickor som hon intervjuat att de tar en paus när det känns allt för jobbigt. Tallberg berättar också att flickors adhd oftare tar sig uttryck på ett mer socialt accepterat sätt. Flickor med adhd kan också exempelvis prata mer, som ett uttryck för hyperaktivitet.

Orsaken till att flickornas problem inte riktigt blir sedda säger Pia Tallberg att beror på att flickorna inte når upp till pojkarnas nivå av hyperaktivitet eller till en funktionsnedsättning. Flickorna håller i stället masken. De håller sig i skolan för att passa in i normen, och anstränger sig väldigt mycket. Men hemma kanske de släpper masken och får i stället väldigt mycket utbrott och är väldigt trötta. Det här kostar på och kan resultera i att flickor får sänkt självkänsla, oro och blir deprimerade. 

Den här podden är en dryg halvtimme lång, och den kan varmt rekommenderas till alla som ännu inte är så insatta i adhd och speciellt adhd hos flickor. I podden kommer Pia Tallberg med många konkreta tips för dem som jobbar med barn och unga i skolan och också för föräldrar, om hur de kan stödja flickor med adhd.