I ett avsnitt av Civilsamhällespodden från 2020 möter programledaren Tjarls Metzmaa Philip Hjalmarsson för att prata om skärningspunkten mellan skolan och civilsamhället. 

Philip Hjalmarsson har tidigare jobbat som idrottslärare, och sedermera jobbat för olika ideella organisationer, numera Djurgårdens Skolidrott. Det är en del av Djurgårdens idrottsförening, som bedriver uppsökande verksamhet i skolor i  Stockholms län med syfte att få elever att röra på sig under skoldagen. Hjalmarsson har också jobbat med Raoul Wallenberg Acaademy med projekt riktade mot skolvärlden. Han har också i tiderna drivit en lärarpodd – Anna och Philips lärarpoddcast.

Podden har några år på nacken, men tematiken är tidlös: hur kan skolan och organisationer samverka och lära sig av varandra. Frågeställningar som avhandlas i podden är bland annat hur man som organisation kan komma in i skolan, hur man jobbar med föreningskunskap i skolor, vilka organisationer som får komma in i skolan, och vad skolan kan vinna på samarbete med civilsamhället.

Frågeställningar som avhandlas i podden är bland annat hur man som organisation kan komma in i skolan, hur man jobbar med föreningskunskap i skolor, vilka organisationer som får komma in i skolan, och vad skolan kan vinna på samarbete med civilsamhället.

Philip Hjalmarsson konstaterar att det i både skolan och civilsamhället jobbar engagerade personer med ett driv, som vill göra skillnad. Det finns också likheter i målsättningar. Han lyfter fram att det är viktigt att det finns en verklig mottagare, att det man gör i ett klassrum inte bara stannar där. Han tar ett exempel från sitt eget arbete på Raoul Wallenberg Academy, och det kubprogram som stiftelsen utvecklat. Där jobbar man med en metod som går ut på att eleverna konkret får gestatalta de mänskliga rättigheterna i form av kuber, och i slutändan visa upp sitt arbete för andra.

Hjalmarsson poängterar att organisationer kan hjälpa lärare att få en så bra undervisning som möjligt. Det viktiga är att organisationerna förhåller sig till läroplanerna och har ett ”sjyst syfte”. ”Skolan ska ha en tydlig plan för vilka de släpper in i skolan och varför”, är ett svar på frågan vem som får komma i skolan och vem som inte får. Sammanfattningsvis gäller det att titta på läroplanerna och hur de matchar med det som organisationen gör. Det viktiga för både organisationer och skolor är att bygga relationer och engagera – och fundera på hur man kan jobba tillsammans. 

Poddavsnittet är relativt långt och hade vunnit på en mer stringent redigering, men frågeställningarna är viktiga, och alla frågor har definitivt inte ett klart svar. Det blir tydligt att samarbetet mellan civilsamhället och skolan har vaga konturer, men det finns väldigt mycket att vinna på ett gott samarbete. 

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.