Det är som en refräng som vi har hört alltför ofta: ”Mamma, jag vill inte gå till skolan! Det är så tråkigt. – Men älskling, du måste gå. Skolan är viktig för att lära sig.”

I det här utbytet avslöjas en röst av tvång som har blivit allt för bekant i våra liv. Ordet ”måste” har smugit sig in i vårt språk som en tyst tyrann, och vi har låtit det diktera våra handlingar. Men vad händer när ”måste” inte längre är en del av vår vokabulär? När vi istället väljer att omfamna ordet ”vill” och låter det guida våra val?

Forskning har länge visat att tvång och krav är något som faktiskt kan hämma oss. När vi känner oss pressade att göra något, minskar vår motivation och kreativitet. Det som en gång var en entusiastisk strävan blir till en börda som vi kämpar emot. Kost, rörelse och sömn – dessa tre fundamentala aspekter av vårt välbefinnande – har alla fallit offer för detta tvång.

Kost är inte längre en möjlighet att njuta av smaker och näringsämnen – det är en lista av ”måste äta” och ”måste undvika”.

Rörelse har blivit ett obligatorium snarare än en glädjefylld upptäcktsresa.

Rörelse har blivit ett obligatorium snarare än en glädjefylld upptäcktsresa. Sömnen, som borde vara en naturlig och avkopplande återhämtning, blir en kamp för att uppnå rätt antal timmar.

Det är dags att vända blad. Vi borde förbjuda ordet ”måste” och välkomna friheten i ordet ”vill”. Vad skulle hända om vi valde att närma oss kost, rörelse och sömn med en känsla av nyfikenhet och öppenhet? Vad om vi lärde oss att lyssna på våra kroppars signaler och följa våra inre önskningar istället för yttre krav?

Genom att välja att ”vilja” istället för ”måste”, öppnas dörrarna till självdisciplin och autentiskt välbefinnande. Kost blir en smakupplevelse som följer våra preferenser, och inte en uppgift att bocka av. Rörelse blir ett lekfullt utforskande av vår fysiska kapacitet, inte en påtvingad ansträngning. Sömnen blir en naturlig återhämtning som vi njuter av, inte ett stressmoment som vi måste klara av.

Det är dags att göra en förändring. Genom att välja att ”vilja” istället för ”måste” inte bara befriar vi våra val, utan också vår kreativitet. Att närma oss kost, rörelse och sömn med en nyfiken inställning öppnar upp en värld av möjligheter. När vi väljer att sova för att vi vill, snarare än för att vi måste, förvandlar vi en nödvändighet till en njutning. Detsamma gäller känslan efter att ha ätit en hälsosam måltid, fylld med näring och smaker som vi valt med omsorg.

Och vad händer när vi omfamnar rörelse med glädje? Endorfinerna rusar genom våra kroppar och fyller oss med glädje och välbehag.

Och vad händer när vi omfamnar rörelse med glädje? Endorfinerna rusar genom våra kroppar och fyller oss med glädje och välbehag. Det är en känsla av att vara vid liv och i harmoni med oss själva. När vi rör oss för att vi vill och inte för att vi måste blir motion en hälsosam drog som vi hungrar efter mer av. När vi väljer att leva genom ”vill”, frigör vi inte bara vår fysiska potential utan också vår mentala och känslomässiga kapacitet. Vi skapar utrymme för att känna glädje, lycka och välbefinnande i varje steg vi tar. 

Som pedagog kan du förmedla lusten till rörelse genom att skapa positiva associationer och betona välbefinnande före prestation. Ge eleverna valmöjligheter och bygg en stödjande gemenskap där de känner sig fria att utforska rörelse med glädje och iver. Vi på Lärorikt har den här gången valt att fokusera på rörelse, och hoppas på så sätt kunna inspirera till mer rörelseglädje i vardagen.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.