Förändringar i samhället leder till nya krav på skolorna. Rektorerna bär ansvaret för utvecklingen av skolans verksamhet, men det finns inga modeller att utgå från. I Amanda Backmans magisteravhandling intervjuades rektorer om hur de ser på ledarskap och utveckling.

I sin magisteravhandling undersöker Amanda Backman i spåren av projektet Framtidsdalen hur rektorer uppfattar sambandet mellan ledarskap och utveckling samt hur utvecklingsarbetet gynnas av kollegialt samarbete.

I undersökningen deltog fyra rektorer som intervjuades. Rektorerna anser att utvecklingsarbete både handlar om nyskapande och om att förädla det som redan finns. Den accelererande samhällsutvecklingen tär på alla inom skolvärlden och därför har omsorg om välmående en stor prioritet bland skolverksamheterna idag. Tidsbristen är ett faktum, och även om rektorerna skulle vilja ägna mer tid och engagemang åt pedagogiskt utvecklingsarbete så finns det ont om tid. Samtliga rektorer uttryckte ett starkt behov av fler samarbetsnätverk för att stödja skolornas samhandling inom kommunen. 

Magisteravhandlingen Kollegialt samarbete för pedagogiskt utvecklingsarbete: En kvalitativ studie om skolledarskap i efterföljden av projektet Framtidsdalen hittar du via den här länken.

Skribenten Amanda Backman berättar kort om avhandlingen i ett videoklipp nedan.

Artikeln är en del av ett samarbete med Åbo Akademi.

Popularisering av magisteravhandlingar

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland. Forskningsprojektet finansierades mellan 2019 och 2022 av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska Samfundet.

Lärarstuderande gör digitalt material utgående från sin magisteravhandling med syftet att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.