Professor Antti Juvonen turnerade tidigare med Eino Grön, men nu forskar han på heltid i kreativitet. Han delar frikostigt ut tips på hur man ökar kreativiteten i klassrummet, och han känner också supersnabbt igen en kreativ lärare.

– De mest kreativa vetenskapsmännen är inte nödvändigtvis de mest intelligenta, men de vågar titta på områden som ingen annan tittar på, säger professor Antti Juvonen.

 I en snabb ström listar han en massa egenskaper som utmärker kreativa människor.

– De är ofta både maskulina och feminina på samma gång, lekfulla, rationella, självgående, sociala och originella risktagare som omfamnar osäkerhet. Sedan har de ofta stort självförtoende, är öppna för olika tankesätt och kan hantera kritik och misslyckanden. 

Allt det här låter som eftersträvansvärda egenskaper, men föds man med dem?

– Alla människor har potential för kreativitet, men det är få som förstår det, säger Antti Juvonen och fortsätter:

– Kreativitet kan alltså utvecklas och odlas, och kreativ blir man genom en kombination av medfödda egenskaper och den påverkan man får från miljön, inte minst under barndomsåren. 

Profil

Namn: Antti Juvonen.

Ålder: Planerar att gå i pension om tre år då han fyller 68.

Bor: i Joensuu.

Familj: fru Anne Juvonen, pensionerad klasslärare.

Bakgrund: Utbildad musiklektor, har undervisat bland annat i dragspel. Tidigare konsertmusiker och har ackompanjerat schlagersångare som till exempel Eino Grön och många stora tangokungar, och även arbetat som musikkritiker mm. Professor i konst- och färdighetsämnenas pedagogik 2011.

Gör just nu: Professor i kreativitetspedagogik vid Östra Finlands universitet sedan 2018.

Aktuell forskning: Fokuserar på unga människors hobbyer och deras kopplingar till sociala medier, musikundervisningens föränderliga paradigm och skolans välbefinnande.

Kreativ på tusen olika sätt

När Antti Juvonen blev professor i kreativitet 2018 började han genast fördjupa sig i olika kreativitetsteorier, och upptäckte att det finns över hundra olika vetenskapliga definitioner.

Men väldigt ofta innebär kreativitet att man är villig att avstå från invanda tankemönster och är lösningsorienterad.

Han kom också fram till att kreativitet är starkt kontextberoende. Ibland betonas konstnärlig, vetenskaplig eller vardaglig kreativitet, medan man andra gånger söker efter nya perspektiv och lösningar på olika problem. 

– Men väldigt ofta innebär kreativitet att man är villig att avstå från invanda tankemönster och är lösningsorienterad. Man kan också tänka att kreativitet är människans förmåga att skapa något nytt. 

Antti Juvonen säger att den kreativa processen delvis kan vara omedveten. Han ger också många konkreta exempel på vad kreativitet kan utmynna i. 

– Det kan vara lösningar på matematiska problem, uppfinningar, musikstycken, dikter, målningar, nya filosofiska eller religiösa system, eller helt nya sätt att behandla sjukdomar.

På samma sätt är kreativitet kopplat till många områden i livet.

– Någon är en kreativ matematiker, en annan en kreativ konstnär, en tredje en kreativ fotbollsspelare, en fjärde en kreativ kompositör och den femte är kanske kreativ i relationer. Men kreativitet kan aldrig tvingas fram, utan man borde uppmuntra alla att hitta sitt eget område där hen kan vara kreativ.

Ge fri tillgång till material

Professorns eget liv har alltid på något sätt varit kopplat till kreativitet och skapande. Inte minst under sin karriär som konsertmusiker tillsammans med stora schlagerstjärnor och tangokungar.

Antti Juvonen är utbildad musiklektor och tidigare konsertmusiker. Sedan 2018 är han professor i kreativitetspedagogik vid Östra Finlands universitet. Foto: Privat.

– Mitt hem var en kreativ grogrund eftersom min far var modellsnickare och min mamma sömmerska som skapade eleganta festkläder åt fina damer. Hemma uppmuntrades jag alltid till att skapa och experimentera, bygga och uppfinna olika saker.

Ordna en plats där barnet kan arbeta ostört och se till att det i klassrummet finns material och verktyg som barnen kan använda fritt.

Och här kommer vi in på frågan om hur man kan främja kreativitet hos barn och ungdomar. 

– Ordna en plats där barnet kan arbeta ostört och se till att det i klassrummet finns material och verktyg som barnen kan använda fritt, säger Antti Juvonen. 

Han nämner också betydelsen av uppmuntran och feedback och att man i en bedömningssituaiton inte jämför resultaten med andra elever.

Stress och överfull läroplan 

– Det som kväver kreativiteten hos barn och unga är till exempel prestation, perfektionism, kritik, bedömning, jämförelse, tävlan och att det inte finns plats för misstag, säger Antti Juvonen.

Han fortsätter listan med att nämna stress, rädsla, skam och en överfull läroplan. Men också krav på att alla ska formas efter samma likriktade mall.

Om man är blyg och rädd att inte bli accepterad är det ganska svårt att skapa något nytt. 

– Uppgifter med endast ett rätt svaralternativ hämmar också kreativiteten. Om vi vill att den ska utvecklas måste vi skapa en atmosfär där man kan göra saker på sitt eget sätt: prova och misslyckas. Om man är blyg och rädd att inte bli accepterad är det ganska svårt att skapa något nytt. 

Han betonar också att miljön, både hemma, i skolan eller på arbetsplatsen, borde vara ett ställe där en person vet att här kan man skapa och att det också finns tid till det.

– Det behöver inte leda till omedelbart resultat, men man ska få tänka, klura och ge saker tid att mogna. 

Välkomnar digital miljö

Antti Juvonen kan på långt håll snusa sig till en kreativ lärare. Han säger att de ofta har passion, är öppna för nya upplevelser och emotionellt känsliga, men har samtidigt en förmåga att våga ta risker och utmana rådande normer.

– De är tålmodiga vid problemsituationer och har en stark önskan att lära sig nya saker, men kreativa lärare använder också humor i undervisningssituationen, säger han.

Antti Juvonen är inte det minsta skeptisk till digitaliseringen. Snarare tvärtom.

– Hittills ser jag ingen stor fara med att kreativiteten skulle försvinna på grund av användningen av teknologi, snarare ger den nya möjligheter att frigöra kreativiteten. 

Och han fortsätter.

– Nuförtiden kan man till exempel komponera fantastisk musik i klassrummet med hjälp av olika digitala verktyg och applikationer som underlättar. Tidigare krävdes det enorma mängder musikalisk kunskap för att åstadkomma ens en bråkdel av det här.

Test för att mäta kreativitet

Till sist delar Antti Juvonen med sig av ett test som vem som helst kan göra. Det handlar om att på tre minuter komma på så många användningsmöjligheter som möjligt för en vanlig tegelsten.

– Jag testade det här med mina studenter. De svagaste resultaten var 2–3, medan de bästa hade 17–20 exempel. Det här mäter naturligtvis inte kreativitet i alla dess dimensioner, men det kan vara intressant att prova. Testa!

Lärare som främjar kreativitet

 • Använder mångsidiga undervisningsverktyg.
 • Illustrerar undervisningen med olika spännande föremål och använder också datorer och olika multimedia i undervisningen.
 • Har en vänlig kommunikationsstil gentemot eleverna och beaktar deras individualitet.
 • Har en relation till eleverna som liknar en vänskap snarare än auktoritet.
 • Låter eleverna fritt presentera sina egna idéer utan att avbryta eller komma med snabb kritik.
 • Ställer öppna frågor eller delar personliga erfarenheter istället för att ge direkta svar eller åsikter.
 • Bygger en vänlig och kommunikativ atmosfär som är den mest avgörande delen av kreativ undervisning.

Kommentarer

2
 1. Intressant artikel, lätt att ta till sig dessutom. En artikel som jag tror att varje lärare, skolgångshandledare och många andra kunde ha nytta och glädje av. Möjligheterna till kreativitet finns, kan utökas ganska lätt.
  ”Bygger en vänlig och kommunikativ atmosfär som är den mest avgörande delen av kreativ undervisning.”

  1. Hej Nina. Tack så mycket för din feedback. Det var roligt att höra att du uppskattade Lärorikts artikel. Det är jag som intervjuat professorn. Det var en glädje att få prata med honom.
   Vänlig hälsning
   Camilla Lindberg

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.