”Vi slutar inte leka för att vi blir gamla – vi blir gamla för att vi slutar leka”. Enligt den devisen presenterar vetenskapscentret Heureka utställningen Lekens kraft. Här får alla leka – oberoende av ålder.

Det första jag ser är den enorma räven. Den ser snäll och gosig ut. Jag sätter mig på dess rygg och spanar runt i salen. Ljuset är dämpat, färgglatt och varmt; det faller på kuddar, klossar, kritor och konstruktioner av alla de slag.

– Kom med, det här måste du prova på!

Utställningens projektchef Päivi Garner drar mig med till ett bord en bit bort. Vi slår oss ner och placerar händerna på bordsskivan. 

– Nu gäller det att våga utmana sig själv!

Päivi trycker på en knapp och bordets lampor tänds och släcks i en cirkelrörelse – som ett hjul som snurrar. Den som hjulet stannar vid får en svag – men ändå lite skrämmande – elektrisk stöt. 

Vetskapen om att det kan vara jag gör det svårt att hålla handen kvar på bordsskivan, och jag skrattar nervöst och tittar på hjulet och min hand – och väntar och kämpar för att hålla handen kvar – och ZAPP! 

Slumpen ger mig stöten. Vi skrattar.

“Lek och lekfullhet är en livsinställning. För mig betyder det att inte alltid vara så vuxen och officiell”, säger projektchef Päivi Garner vid utställningen Lekens kraft på vetenskapscentret Heureka. “Lek hjälper en att hållas nyfiken på livet – allting kan vara intressant!” Foto: Rose-Marie Dahlström.

På utställningen är det lätt att ryckas med i leken. Min medelålder till trots känner jag mig inte malplacerad, och projektchef Päivi Garner bekräftar den känslan. Lekens kraft riktar sig lika mycket till små barn som till 42-åriga redaktörer.

– När folk blir äldre och livets ansvar tynger tappar många sin förmåga att leka. Därför vill vi ge vuxna chansen att hitta tillbaka till lekandet – och här har vi lyckats bra. Den här utställningen är lika populär under Heurekas K-18-kvällar, som bland de skol- och daghemsklasser som besöker vetenskapscentret dagtid.

ZAPP! Den här gången stannar hjulet på Päivis hand.

Dags för nästa lek: gå på lina. Klart att jag måste prova på det här! Jag balanserar och vinglar till och vips har jag fallit ner på madrassen med målade monster. Foto: Rose-Marie Dahlström.
Vi leker för lekandets skull

Projektchef Päivi Garner beskriver utställningen som en lekvetenskaplig trädgård, där de olika elementen bygger på forskning om lek. Och vetenskapen är enig: lek är hälsosamt för oss alla.

– Vi lär oss mycket genom att leka. Leken ger oss möjlighet att uttrycka känslor och utveckla vår sociala och empatiska förmåga.

Men att definiera lek är inte alldeles enkelt – ens för forskarna. Lekens centrala komponenter handlar om kreativitet, valmöjligheter, skapande av betydelser och att deltagarna själva har kontroll. Leken är frivillig och drivs av en inre motivation – och har inget mål utöver leken själv. Vi leker för lekandets skull.

– Till leken hör också att inte vara rädd för att misslyckas. Att våga vara den man är.

Genom utställningen vill arrangörerna uppmuntra till ett livslångt lekande. Päivi Garner definierar leken som en av grundstenarna i ett lyckligt liv.

– Barn är bättre på det här än vi vuxna. Vi har mycket att lära av barn när det handlar om att våga släppa loss, inte vara rädda för att misslyckas – och att våga vara oss själva. Så länge vi leker så hålls vi nyfikna på livet.

Fyrdubbla skuggor i färg sätter fart på fantasin. Foto: Rose-Marie Dahlström.
Förbjud inte det digitala – men erbjud alternativ

Forskning visar att dagens barn leker allt mindre. Det här fenomenet är Päivi Garner väl bekant med.

– Alla föräldrar vet hur svårt det kan vara att hålla barnen borta från de digitala skärmarna. Det digitala var något vi funderade mycket på när vi planerade utställningen. Vi kan inte blunda för det faktum att mycket av barnens lek har flyttat till skärmarna.

Lösningen var att varken utesluta eller understryka det digitala. Utställningen innehåller digitala element – som exempelvis att jaga skalbaggar på en stor pekskärm, eller att få en pixelversion av sig själv att passa in i olika former – men till största delen är det fysiska bollar och klossar som gäller.

– Jag tror inte på förbud, men det digitala ska inte heller vara ett självändamål. Samtidigt är det viktigt att erbjuda alternativ till digitala leksaker.

Gemensamt för utställningens olika element är att de saknar en tävlingskomponent: samarbete är viktigare än att vinna eller förlora. Enligt projektchef Päivi Garner har utställningen “Lekens kraft” ovanligt lite teknik i jämförelse med övriga utställningar som vetenskapscentret Heureka brukar arrangera. Foto: Rose-Marie Dahlström.

Den fria leken smittar av sig

Att undvika tävlande och understryka samarbete – de tipsen ger Päivi Garner till skolpersonal som vill uppmuntra eleverna att leka mera.

– Jag tror det är viktigt att inte försöka styra leken för mycket, utan låta barnen själva skapa sin lek. Samtidigt som det kan vara avgörande att erbjuda någon plats, eller något sammanhang, som kan ge leken en start.

Plötsligt stormar en skolklass med 13-åringar in på utställningen. Labyrinten i salens mitt är populär, och flera av ungdomarna klättrar in i konstruktionen – medan andra ger sig i kast med en variant av leken “golvet är lava”.

– De här är pre-teens som kanske inte längre leker hemma eller på rasterna i skolan. Men när de kommer hit så upplever de att det är okej att leka, säger Päivi Garner.

Vad tror du att det beror på?

– Jag vet faktiskt inte. Det är något med den nästan magiska stämningen… Och iver är smittsamt. När någon börjar leka så smittar det av sig på de andra. 

Lekens kraft

Utställningen “Lekens kraft” öppnade 4.2.2023 på vetenskapscentret Heureka i Vanda och pågår fram till 12.1.2025.

På utställningen finns över 20 olika lekar.

Utställningen är indelad enligt fem teman: skämt och skoj, kreativitet , äventyr och utforskande , omsorg och mod.

Heureka erbjuder även läromaterial för olika åldrars barn. Mer information hittar du på webbplatsen här.