När jag var liten brukade jag och mina kompisar på bostadsområdet gå hem till varandra, ringa på dörren och fråga om de andra kommer ut och leker. Det var kyrkråtta, tio stickor på brädet och brännboll som var de populäraste lekarna. Ibland samlade vi ihop så många så vi kunde spela fyramål på parkeringsplatsen. Och ibland bara frågade vi om de andra hänger med till ”Kimmens skog”. Där hittade vi nog sedan i stunden alltid på något roligt att göra i skogsdungen mellan husen.

Lek kan uppfattas som bara oskyldigt tidsfördriv. Lite förstod jag då värdet av alla lekar och spel som upptog så mycket av vår fritid. Att de stödde vår fysiska, kognitiva, emotionella och sociala utveckling var vi, och knappast våra föräldrar heller, inte alls medvetna om. 

Boken Let the Children Play: For the Learning, Well-being, and Life Success of Every Child handlar om lekarnas och de fysiska spelens betydelse för barns utveckling, men också utbildning. Genom att kombinera sina expertisområden inom utbildning och pedagogik presenterar Pasi Sahlberg och William Doyle hur lek utgör en viktig och integrerad del av barns lärande och utveckling. Leken inverkar på barns förmåga till kreativitet och förmåga att i riktiga livet tillämpa det de lärt sig via leken. 

De argumenterar med hjälp av resultat från aktuell forskning för hur minskad tid för lek och spel fått negativa konsekvenser för barns kreativitet, sociala färdigheter och välbefinnande. 

Moderna utbildningssystem över hela världen har låtit standardiserade tester och arbete för goda akademiska prestationer få stort utrymme i barns lärande på bekostnad av leken. Författarna öppnar upp lekens koppling till kognitiv utveckling, problemlösning och emotionell intelligens. De argumenterar med hjälp av resultat från aktuell forskning för hur minskad tid för lek och spel fått negativa konsekvenser för barns kreativitet, sociala färdigheter och välbefinnande. 

Författarnas talar om leken som inte ett privilegium, utan en grundläggande rättighet för barn. Forskningen visar på att barn som leker mycket lär men också klarar sig bättre i livet än andra barn. Detta argument är grunden för Sahlbergs och Doyles uppmaning till en omvärdering av hur vi strukturerar och värderar barns tid i skolan och samhället

Läsaren tas i boken med på en resa genom olika kulturer och pedagogiska system i vilka leken utgör en central del av barns lärande. Boken presenterar framgångsrika exempel på hur man stött barns lekande och god praxis från olika delar av världen.

Boken innehåller också konkreta rekommendationer och åtgärder med vilka vi kan återställa lekens betydelse i barns liv.

Boken innehåller också konkreta rekommendationer och åtgärder med vilka vi kan återställa lekens betydelse i barns liv. Dessa rekommendationer gäller inte bara daghem och skola, men också livet utanför: föräldrar, organisationer inom fria bildningen och beslutsfattare i fostran och utbildning för att skapa en helhetssyn kring barns utbildning och välbefinnande.

Let the Children Play tjänar som en kraftfull påminnelse om att lek är mer än bara ett avbrott i lärandet; det är en nyckelkomponent för att forma framtidens skickliga, kreativa och självständiga individer, en källa till inspiration för alla som är intresserade av att främja en sund och holistisk uppväxt för barn i dagens komplexa samhälle. 

Förmåga till traditionell lek borde räknas in bland kärnkompetenserna. För att låna Michael Rich, professor i småbarnspedagogik vid Harvard Medical School: ”Lek är att imitera och föreställa sig riktiga förhållanden, att observera andra, att misslyckas, matas av nyfikenhet, lära sig att hitta lösningar på problem, lära sig förlora med heder, att fira seger med övermått.” Fri lek stöder målet om varseblivning om vad det är att vara människa med alla dess dimensioner, en av de centrala målsättningarna för vår utbildning!