Boken är skriven av lärare för lärare, och är precis som titeln utlovar, en handbok för lärare om på vilka olika sätt du kan använda dig av ChatGPT i undervisningen. Handboken består till en tredjedel av teoretisk information, skriven på ett lättbegripligt sätt, om vad ChatGPT är, hur du skapar ett användarkonto och hur du kan komma igång med användandet, ifall du inte provat något alls från förut. Ifall du har använt dig av ChatGPT tidigare kan du gott och väl hoppa över den här delen av boken och gå direkt till kapitel 3. 

I den andra tredjedelen av boken, kapitel 3 till 4, redogör författarna för hur de dels har testat och använt sig av ChatGPT som ett verktyg för lärare att hjälpa till med planering och förberedelser av lektioner och bedömning och feedback. Dels redogör de för på vilket sätt elever kan dra nytta av en personlig lärarcoach både under och utanför lektionstid. Innehållet är varvat med skärmdumpar med exempel på vad lärarna och eleverna använt för kommandon, eller prompts, till ChatGPT för att nå önskade resultat.

Det mest praktiska kapitlet är kapitel 5 som handlar om prompt engineering. På cirka tjugo sidor får man tabeller med färdiga prompts och exempel på ämnesövergripande lektionsplanering. De sista cirka tjugo sidorna i handboken dryftar framtidsfrågor gällande AI-utvecklingen överlag, etiskt användande av ChatGPT och lagstiftning. Varje kapitel i boken avslutas med lämpliga diskussionsfrågor som man kan reflektera över ensam eller tillsammans med sina kolleger.

Nyttan

Boken är lättläst och väldigt informativ ifall man på ett lättfattligt och snabbt sätt vill bli bekant med ChatGPT. Är man däremot mer insatt känns boken tradig och man blir snabbt uttråkad. Man bör även uppmärksamma att informationen delvis är föråldrad eftersom ChatGPT4 redan finns inkorporerad i sökmotorn Bing.

OpenAI:s egen version kopplades i oktober 2023 upp till nätet vilket betyder att den numera kan saker som skett efter 2021. Bortser man dock från detta och är på jakt efter konkreta tips för sin undervisningsplanering och användning tillsammans med sina elever rekommenderar jag att man läser igenom utvalda delar av boken!

Handboken kunde även fungera ypperligt som en startpunkt för diskussionen i det egna skolsamfundet vid utarbetandet av regler för AI-användning i undervisningen, ifall sådant regelverk ännu saknas.

Kvaliteten

Det som ändå saknas enligt mig är en ordentlig diskussion om datasäkerhet och integritet när vi använder teknologi i undervisningen – och speciellt i ett sådant här fall då teknologin är skapad för den allmänna konsumenten och inte med utbildningssektorn i fokus.

Författarna nämner i spridda meningar här och där vilka risker, hot och integritetsfrågor som man bör tänka på, men diskussionen blir inte mer djupsinnig än så. Detta utlämnar den enskilda läraren att ensam fundera på och ta beslut över på vilket sätt hen får och kan använda denna teknologi till hjälp.

En annan fråga som författarna inte alls reflekterar över är om man även använder tjänsten för att mata in elevproducerade texter, eller ber eleverna själva göra det, för att få dem utvärderade och få feedback. Det innebär samtidigt att ChatGPT får nytt inlärningsmaterial. I och med det här bör man kritiskt granska handbokens innehåll och tillämpa det i enlighet med lokalt gällande regelverk.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.