I en magisteravhandling vid Åbo Akademi har Emelie Hansen undersökt hur lärare reflekterar kring samtida bilderböcker. Lärarna ser att bilderböcker är till för alla, också om det inte alltid är en självklarhet att man läser sådana i grundskolan och på andra stadiet.

Magisteravhandlingen Samtida bilderböcker i undervisningen Lärares reflektioner inom ramen för fortbildningsprojektet Gränsland har skrivits inom fortbildningsprojektet Gränsland vid Centret för Livslångt Lärande vid Åbo Akademi i Vasa. Syftet är att synliggöra hur verksamma lärare reflekterar kring och förstår möjligheter med den samtida bilderboken.

Lärarna fick ta del av videoföreläsningar och skrev därefter reflektionstexter. Resultatet av undersökningen visar att lärarna ser potential med den samtida bilderboken i undervisningen.

De uttrycker olika sätt som de vill tillämpa kunskapen om samtida bilderböcker på, i den egna undervisningen. Bilderboken är enligt lärarna mångdimensionell och inbjuder både till helhetsundervisning och till ämnesövergripande arbete. 

Lärarna konstaterar att bilderboken är ett multikonstverk som vid läsning kan påverka både sinnesstämning och känslor samtidigt som den skapar njutning. De uttrycker också att bilderboken är snabb att spegla samtiden och kommentera samtida samhälleliga fenomen så som genus, norm och etnicitet. 

Skribenten Emelie Hansen redogör och diskuterar magisteravhandlingen i en podd, tillsammans med Heidi Höglund, universitetslärare i svenska och litteratur med didaktisk inriktning.

Mer om magisteravhandlingen kan man läsa på Åbo Akademis webbplats.

Artikeln är en del av ett samarbete med Åbo Akademi.

Popularisering av magisteravhandlingar

Syftet med forskningsprojektet är att utveckla nya former av samverkan mellan universitet och samhälle och öka växelverkan mellan lärarutbildningen och skolsamfundet i Svenskfinland.

Forskningsprojektet finansierades mellan 2019 och 2022 av Svenska Kulturfonden och Svensk Österbottniska Samfundet.

Lärarstuderande gör digitalt material utgående från sin magisteravhandling med syftet att på ett mer populärvetenskapligt sätt nå ut med sin nya kunskap till personer verksamma inom läraryrket och skolsamfundet som helhet.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.