Ledarskap utövas där näringslivets kostymklädda chefer finns, bland hippa it-genier i luvtröjor, men också i daghem och skolor. Synen på ledarskap varierar. Vad är trenden just nu? Och hur tungt väger småbarnspedagoger när man vill rekrytera till tunga chefsposter? Lärorikt har talat med en rektor, en konsult och en rekryterare.

– När jag hör begreppet pedagogiskt ledarskap som du nämner, tänker jag spontant på coachande ledarskap som håller på att ersättas av begreppet betjänande ledarskap.

Det säger servicedirektören Maria Nyman från rekryteringsföretaget Barona, som har verksamhet på ett trettiotal orter i Finland. Hon har varit involverad i tiotusentals rekryteringsprocesser och tillsatt många ledare.

– Det var en intressant tolkning av pedagogiskt ledarskap. Det visar hur olika man kan uppfatta begrepp, beroende på om man befinner sig inuti skolvärlden eller utanför, säger Bob Karlsson som är rektor för Kimitoöns gymnasium. 

Han definierar begreppet pedagogiskt ledarskap så här:

– I min roll som rektor tänker jag spontant på en person som leder själva pedagogiken, på samma sätt som lärarna leder elevernas lärande. 

Bob Karlsson, man i glasögon och iklädd en blå sammetskavaj, står och pratar med en mikrofon i handen.
Bob Karlsson är rektor för Kimitoöns gymnasium. Han lyfter upp en trend inom ledarskapet: möjliggörande. Foto: Stefan Westergård.

Han räknar snabbt upp en lista som omfattar både planerade och oplanerade samtal om pedagogiska frågor, resursering, schemaläggning, att ordna meningsfulla verkstäder och att ha releventa läromedel i en skola. 

– En trend inom ledarskap just nu är att man talar om möjliggörande. Som ledare ska man arbeta för att skapa möjligheter för ett bra arbete. Det kan handla om att skapa lärmiljöer, bra fortbildningsmöjligheter och andra stödinsatser.

Tillit är en ny trend

Bob Karlsson har varit engagerad inom Framtidsdalen som är ett nyligen avslutat nationellt projekt för framtidens ledare inom utbildningen. Där föreläste docenten Louise Bringselius som är forskare i tillit och ledning kring begreppet ”tillitsfullt ledarskap”.

– Jag uppfattar det här som en ny trend inom området, och har själv börjat reflektera över vad tillit kan handla om i mitt eget arbete. I grunden handlar det om att ha förtroende för varandra i båda riktningar, säger Bob Karlsson.

Han hänvisar till ett uttalande som docenten i pedagogik, Lars Svedberg, myntade under en av Framtidsdalens sessioner: ”Det är viktigt för mig att det går bra för dig”.

– Det handlar om ömsesidighet. Att man helt enkelt vill varandra väl, säger Bob Karlsson.

Maria Nyman, kvinna med långt brunt hår ikläd en svart t-shirt, som står med händerna i kors över bröstet.
Maria Nyman är servicedirektör på rekryteringsföretaget Barona. Hon ser inga problem med att anställa en lärare eller småbarnspedagog för en högre chefspost, men hon har aldrig gjort det. Foto: Pass Salminen.

Maria Nyman är inne på samma linje. Pandemin och möjligheterna till distansjobb ställer nya krav på ledarskapet, inte minst på självledarskap.

– Det har blivit väldigt tydligt att människor klarar av den här förändringen väldigt olika. En organisation måste då i sitt ledarskap ta de här olikheterna i beaktande och omorganisera så att det finns förutsättningar för alla att göra ett bra jobb.

Skolan äger inte lärande

Bob Karlsson och Maria Nyman arbetar i helt olika organisationer, men bägge med ledarskapsfrågor. De har båda stor erfarenhet inom området. 

Under intervjuerna blir det tydligt att de använder olika begrepp för samma saker, och ibland använder de samma begrepp, men menar helt olika saker.

Bosse Salenius är en erfaren ledarskapskonsult och han är inte alls förvånad.

– Jag har märkt att det överlag tenderar finnas stora variationer i just begreppskulturen. Inom skolvärlden beter man sig ofta som om man skulle äga lärande, medan näringslivet lagt beslag på ledarskapet. Det finns mycket prestige här från båda håll rent generellt.  

Bild på Bosse Salenius, gråhårig man  blå kostym.
Bosse Salenius jobbar med organisationer inom näringsliv, media- och utbildningsbranschen i hela Norden. Foto: Cata Portin.

Bosse Salenius har tidigare varit lektor i ledarskap vid Svenska handelshögskolan, och just nu arbetar han med organisationer i hela Norden inom näringsliv, media- och utbildningsbranschen. 

Han är ständigt på spaning efter aktuella strömningar inom området för ledarskap och lärande. Det gör han för att kunna hjälpa sina kunder på bästa sätt. 

–Det kan till exempel handla om att komma med fördjupning när någon chef fått tag på en ny trendbok på ett flygfält , läser den och sedan tror att de i den ska hitta en snabb lösning som ligger i tiden.

Jag skulle säga så här, att i dag sitter inte ledarskapet i dig eller i mig, utan mellan oss. Det går horisontellt, det är delat. 

Bosse Salenius

Han definierar ett modernt ledarskap oavsett bransch så här:

– Jag skulle säga så här, att i dag sitter inte ledarskapet i dig eller i mig, utan mellan oss. Det går horisontellt, det är delat. 

Ingen klyscha utan sant

Ja, begreppen är många, och ledarskapets ansikte är inte lätt att fånga. Inte ens när man frågar cheferna. Begreppet ledarskap växlar färg som en kameleont.

Bosse Salenius tycker inte att det alls är konstigt.

– Det är kanske lite av en klyscha, men jag brukar säga att när arbetet förändras, förändras också ledarskapet. 

Han tycker att de värsta personer han kommit i kontakt med är de som tror att en hög chefstitel är detsamma som kompetens.

– Det viktigaste är att en ledare hela tiden utvecklar sig som människa, och det lärandet förringas lite i dag. Som ledare blir man själv aldrig färdig och inte heller teamet. Allt befinner sig hela tiden i ständig förändring. 

Men hur ser en lärare på sig själv? Betraktar hen sig själv som en ledare? 

– Spontant tror jag faktiskt inte att alla lärare gör det. Man definierar sig kanske inte som ledare, utan främst som lärare, säger Bob Karlsson. 

Bra på att jobba under press

Hur ser man då på läraren och pedagogen ute i samhället? Hur är det med en småbarnspedagog som framgångsrikt klarar av att leda och motivera stökiga barngrupper i rikning mot högt uppställda mål? Är hen någonting att räkna med när man vill rekrytera viktiga ledare inom andra branscher? 

Maria Nyman ser i sig inga problem med att anställa en lärare eller småbarnspedagog för en högre chefspost. 

­– Samtidigt kan jag inte dra mig till minnes att jag någonsin skulle ha rekryterat en lärare till något jobb hos oss. 

När hon får fundera en stund listar hon snabbt förmågor som skulle vara applicerbara direkt på näringslivets behov och utmaningar. 

– De här personerna är antagligen väldigt bra på att jobba under hård press, de kan hålla sig lugna och logiska i krävande situationer. De har pedagogisk utbildning och kan därför sannolikt handskas bra med människor.

Men hon förtydligar att i slutändan är det ändå hur väl den sökande lyckas beskriva och motivera sitt ledarskapskunnande i själva rekryteringsprocessen som avgör. Där räcker inte epitetet ”erfaren lärare”.

Om du varit lärare under hela ditt liv och plötsligt vill blir chef i en annan bransch, måste du först vara beredd att jobba några steg lägre, för att sedan avancera till ett chefsuppdrag.

Maria Nyman

– Om du varit lärare under hela ditt liv och plötsligt vill blir chef i en annan bransch, måste du först vara beredd att jobba några steg lägre, för att sedan avancera till ett chefsuppdrag. Det här gäller förstås alla människor och inte enbart lärare. Det kan också vara bra med ett branschkunnande, men det är faktiskt inte alltid avgörande, säger hon.

Hur är det då med en rektor?

– Jo, ja, då lystrar jag förstås till på ett annat sätt, säger hon.

Smarta tips för ett fungerande ledarskap

Berätta alltid varför någonting ska göras i en förändringsprocess. Det här gäller både barn och vuxna. Varför ska vi förändra någonting? Ge svar på den frågan. Det minimerar ett eventuellt motstånd som kan finnas.
Bob Karlsson

Det viktigaste är att vara rättvis och konsekvent. Men att kunna inspirera och motivera människor att jobba mot valda målsättningar är väl kanske det som en ledare finns till för.
Maria Nyman

Du ska ställa flera bra frågor än ge svar. En bra fråga är någonting som du som ledare ärligt funderar på. Den ska vara genuin, och någonting som du upplever att skulle föra dig själv vidare i tanken. Dåliga frågor är ofta de som folk tror att är bra.
Bosse Salenius