GLU, Gruppledarutbildning för unga, är en verksamhet för ungdomar som grundar sig i ett verkligt behov, berättar Katja Salojärvi, som är verksamhets-ledare på föreningen Norr om Stan som tagit fram konceptet.

Föreningen har erbjudit fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors i över tjugo år, bland annat läger och klubbverksamhet. I samband med verksamheten har man sett ett behov av flera arbetsglada ungdomar med kunskap om hur man leder en barngrupp. Här föddes tankarna om konceptet GLU, Gruppledarutbildning för unga.

– När man arbetar med en grupp barn kan man inte vara frånvarande, utan man måste vara i stunden. När det lyckas ger barnen väldigt mycket tillbaka. Vi vill lyfta den positiva erfarenheten av att leda en barngrupp, men också ge ungdomar en teoretisk utbildning om ansvarsfrågor då man tar hand om en barngrupp, säger verksamhetsledare Katja Salojärvi på föreningen Norr om Stan.

GLU inleddes våren 2021. Pilotutbildningen gjordes i samarbete med Vanda stad och Helsinge skola. I dag samarbetar man med flera skolor också i Helsingfors, Esbo och Grankulla. 

Målgruppen är ungdomar i åldern 14 till 17 år som vill börja arbeta som ledare. Utbildningen består av 9 teorimoduler på 90 minuter var, en praktisk lördag, och en praktikperiod. Utbildningen tar ungefär ett år, och ger i vissa utbildningar två studiepoäng. Alla som genomgår utbildningen får ett intyg och ett stipendium på 100 euro.

”GLU en fin merit”

Utbildningshelheten har skapats av redan existerande utbildningsmaterial som tagits fram av flera organisationer. Finlands svenska 4H:s utbildningar om arbetsliv och att leda klubbar har använts också inom GLU. Också bland andra Finlands svenska idrott, Barnavårdsföreningen i Finland, Finlands svenska scouter och Folkhälsan har bidragit med material.

Vivian Ljungqvist är utbildningskoordinator på Norr om Stan och en av utbildarna på GLU-kurserna. 

– På teorilektionerna lär sig ungdomarna hur man är en bra ledare för barngrupper, vad man ska tänka på då man skriver på ett arbetsavtal, vad det kostar att ordna en klubb och hur man håller kontakt med föräldrar. På den praktiska lördagen övar vi röstanvändning, att använda utrymmet och att leda lekar, berättar Ljungqvist.  

Inom ett år hade alla inom pilotgruppen fått jobb som ledare, och siffrorna har sett liknande ut i de andra grupperna. GLU har setts som en fin merit för arbetsgivare som söker ledare till klubbar och läger. I dag har omkring 200 ungdomar gått utbildningen och bland annat tack vare den fått extrajobb och sommarjobb. 

Katja Salojärvi ser GLU-konceptet som något som skulle kunna spridas på ett mycket större område, också nationellt, och hon hoppas på fortlöpande finansiering. 

– Vi har ambitiösa målsättningar. Ett mål är att ordna så många grupper att alla ungdomar i en årskull, exempelvis nian i huvudstadsregionen, skulle kunna ta del av GLU. Konfliktlösning, arbetslivskunskap och kommunikation har alla nytta av, även om man inte jobbar som ledare.

Lämna en kommentar

Du får gärna kommentera artikeln och diskutera i kommentarsfältet på ett respektfullt sätt. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, och förbehåller oss rätten att inte publicera kommentarer som strider mot finländsk lagstiftning eller god sed.