Digital detox har blivit business i skola och samhälle, och vid Oslo universitet studerar man vad som händer med människor som kopplar bort det digitala.

– Målet med vår forskning är inte att få folk att koppla bort, utan vi är intresserade av varför digital detox blivit ett fenomen, säger professor Trine Syvertsen från Oslo universitet. 

Hon leder ett projekt där man undersöker vad som händer när användarna tar en paus från digitala medier eller begränsar sin användning av mobilen och sociala medier.

Trine Syvertsen är nyfiken, fördomsfri och verkar entusiastisk inför den digitala värld vi lever i. Samtidigt blev hon mycket överraskad när hon i början av 2010-talet läste om en familj som planerade att vara offline i sex månader.

– Då undrade jag vad det egentligen var för ett fenomen, men när man i dag talar om digital detox handlar det kanske om timmar eller ett veckoslut.

Trine Syvertesen är professor och hon har bland annat skrivit boken Digital Detox: The Politics of Disconnecting (2020). Foto: Oslo universitet.
Digital detox för rika barn

Digital detox blev ett begrepp efter att vi människor började leva digitala liv både på jobbet och under fritiden. Silicon Valley hakade på trenden och vuxna erbjöds plötsligt digitalt frånkopplade lägerskolor som kallades ”detox camps”. Självhjälpsindustrin började publicera böcker och snart såldes även teknologiska hjälpmedel i form av begränsande appar.

Nu talar man redan om att ”disconnection is the new luxury” och att det här kan bli ett fenomen för eliten.

– Nu talar man redan om att ”disconnection is the new luxury” och att det här kan bli ett fenomen för eliten, och risken med att barn med rika föräldrar kan välja privatskolor med digitala begränsningar, medan mainstream inte har den möjligheten, säger Trine Syvertsen.

Men i Norge har utvecklingen ändå inte gått fullt så långt, snarare är det tvärtom.

– Här har flera partier nyligen avgett ett gemensamt politiskt löfte om att skolorna ska få mera pengar till pappersböcker. Digital detox har alltså blivit en politisk fråga.

Nu syns en motreaktion

Trine Syvertsen har en lång bakgrund inom medie- och kommunikationsvärlden. Hon sväljer inte vad som helst och ser kritiskt på vår digitala samtid utifrån sina forskarglasögon. 

Hon säger att det finns en väldig digital push just nu från staten och hela branschen som präglas av digital optimism och en övertro på att tekonologin ska kunna lösa alla problem, inte minst vår sociala utmaningar. 

Ju mer tid du tillbringar på nätet, desto mera pengar förtjänar någon annan.

– Det är billigare att ge alla äldre en Ipad än skötare, och i grunden är det ekonomiska krafter som driver den här utvecklingen. Ju mer tid du tillbringar på nätet, desto mera pengar förtjänar någon annan. Det pågår således ett krig mellan dig och branschen.

I de undersökningar man gjort vid Oslo universitet har man efter pandemin också börjat se en motreaktion. 

– Före pandemin var det hälften av de tillfrågade som tyckte att det var för mycket uppkopplade. Nu är vi redan uppe i två tredjedelar, och kvinnorna är i klar majoritet. Det är förståeligt för det är också de som ofta har ett större ansvar för det sociala livet i hemmen, säger Trine Syvertsen.

Tre motiv för detox

De som deltagit i undersökningen uppger olika motiv för sin digitala detox.

– Man vill bli fysiskt, mentalt och socialt närvarande i den situation där man själv befinner sig, och så vill man få bättre flyt och blir mer kreativ och produktiv. Flow kräver koncentration och störs lätt av mobiltelefonen och sociala medier, säger Trine Syvertsen.

Hon berättar att många känner att de blir avbrutna, att de har dålig självkontroll och att de avbryter sig själva hela tiden.

– Nu är det också många som börjat uppge att de inte längre vill ge ifrån sig privat data, och att de själva upplever det som obehagligt att komma så nära andra människors privatliv.

Trine Syvertsen jämför ditigalt detox med alkoholanvändning, träning eller kolhydratbegränsning. Det handlar sällan om avstå helt, men att man vill ta tillbaka kontrollen över sitt liv.

– I vår individualistiska värld där man ska bli den bästa versionen av sig själv kan digital detox också bli en identitetsmarkering. Man vill framstå som en person som har god kontroll, på samma sätt som man kanske avstår alkohol eller att äga en bil.

Nu behövs gemensamma normer

Trine Syvertsen säger att debatten om mobiltelefonens närvaro i skolan också är het i Norge och faktiskt i hela Norden, och att attityderna präglas av stor ambivalens.

– Mobilen inte bara är ett föremål i likhet med en kniv eller tuggummi som man kan förbjuda, utan den har många funktioner i dag. I den finns dina föräldrar, din bussbiljett och så vidare. 

Hon säger att föräldrarna också är drivande i den här frågan, eftersom de har blivit vana att alltid kunna nå sina barn.

Trine Syvertsen säger att vi nu behöver hitta kollektiva normer för användningen av till exempel mobiltelefonen.

– Det har visat sig att de kollektiva alltid är mer effektivt än det man gör ensam. Det här stöder också barn och ungas användning, om det till exempel finns olika hövlighetsnormer i samhället. 

Hon säger att det i dagens skola är stort fokus på att barn och unga snabbt ska lära sig digital teknik.

– Men det är lika viktigt  att man får färdigheter i hur man ska använda ditigtal teknik, när man ska göra det, men också när man inte ska göra det. De här är lika viktiga ”skills” som de tekniska.

I december ordnar Oslo universitet ett öppet webbinarium om digital detox Digitox Seminar, där man bland annat tar upp teknologiskt motstånd i skolor och ungdomars sätt att koppla från den digitala världen.

Tips på metoder för digital detox

Detoxen kan ske inom tre centrala områden. De personer som Trine Syvertsen har intervjuat använder sig exempelvis av de här metoderna:

Tid

  • Ange en daglig skärmtid för din familj.
  • Sätt en tidsbegränsning för din egen användning av sociala medier.
  • Ta till exempel en 24 timmar lång digital detox.

Plats

  • Ha ett ställe där du placerar mobilen då du kommer hem.
  • Skapa helt mobilfria zoner i hemmet, ditt fritidshus, eller när du rör dig ute.

Teknologiska hjälpmedel

  • Använd olika appar som som begränsar skärmanvändning.
  • Modifiera dina inställningar och aviseringar.
  • Sätt skärmtid för din telefon så att den själv stänger av sig.
  • Skaffa en telefon till med begränsade användningsmöjligheter.