“Grunden i grundskolan är närvaron” – myndigheterna inför nya stödåtgärder då fler elever riskerar att bli utan avgångsbetyg

Skolfrånvaro börjar sporadiskt, men det gäller att ingripa i tid. I takt med att frånvarotimmarna ökar blir tröskeln för att hitta tillbaka till skolgången allt högre. I värsta fall kan det leda till att eleven inte får avgångsbetyg från grundskolan. Med hjälp av nya åtgärder vill myndigheterna fånga upp alla som tappat greppet om sin skolgång.